De ondernemers

Bouwen op het fundament dat door ouders is gelegd, nieuwe wegen inslaan en daarmee groter worden dan je ooit voor mogelijk hield. Dat is wat Henri en Jeannette Veldsink van Veldsink Groep doen, elkaar versterkend, complementair. Henri bouwt aan de beste dienstverlening voor de klant. Zo integreerde hij ruim twintig jaar geleden een IT-platform. Reden: hij vond dat er te veel tijd in administratie zat, ten koste van de klant. Het platform werd de motor van service providing. Het bedrijf groeide en kon samenwerking aangaan met andere intermediairs in heel Nederland. Jeannette is de verbindende factor in de snelgroeiende onderneming. Operationeel sterk, daadkrachtig en gedreven behaalt ze resultaat waarbij de mens toch centraal blijft staan.

Het familiebedrijf in financieel advies is inmiddels de grootste onafhankelijke intermediair van Nederland, met een adviestak op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen en bankzaken, service providing én arbodienstverlening. Het tekent hun gedrevenheid en dat wordt gezien. Jeannette voert de lijst van Topvrouwen van intermediairs in Nederland aan, terwijl Henri door het Ratingsinstituut Financieel Dienstverleners is aangewezen als de belangrijkste persoon in de branche.  

Ambitie

Doorgroeien in de zelfbepalende rol in financiële dienstverlening. Door hun visie en groeimindset trouw te blijven, creëren Henri en Jeannette financiële rust voor hun klanten. Lokale aanwezigheid telt zwaar. “We geloven in onze local hero’s: adviseurs die binding en betrokkenheid hebben met de plek waar ze actief zijn en zowel particuliere als zakelijke klanten bedienen.” De groeimindset geldt ook voor medewerkers. De Veldsink Academy helpt medewerkers om doorlopend te groeien in inhoudelijke kennis en vaardigheden.

Lessons learned

Groeien van 50 naar 1300 medewerkers levert strubbelingen op en vraagt om leiderschap. Jeannette leerde dat ze vanuit aansturing op directieniveau uiteindelijk meer mensen kan helpen dan ze eerder als adviseur 1-op-1 aan tafel deed. Ook Henri moest de kunst van het loslaten omarmen. “Comfort zit in wat je kent, groei in het onbekende.”