Doel van de innovatieweek? Informatieprocessen binnen de hele organisatie onder de loep nemen, met een frisse blik. En waar mogelijk deze processen automatiseren en verbeteren om efficiënter, slimmer en meer data gedreven te werken.

High impact, high fun

Een week lang inspireren collega’s elkaar. Onderzoeken. Experimenteren. Binnen hun vakgebied en over de grenzen van de verschillende disciplines bij DID heen. In nauwe samenwerking met de business en stakeholders. Gebruik makend van state-of-the-art technologie.

Resultaten

Maar liefst 8 projecten werden aan het eind van de innovatieweek door de verschillende afdelingen van DID gepresenteerd en getoetst op de mogelijkheid hier een vervolg aan te geven. Tot een succes te maken.

Zo is er bijvoorbeeld gekeken naar het prolongatieproces van verzekeringen: hoe kunnen handmatige administratieve werkzaamheden tot een minimum worden teruggebracht? En er is gekeken naar de kwaliteit van onze data als we samen meer data gedreven willen ondernemen om onze klanten nog beter van dienst te zijn.

Co-creatie

Een nieuwe medewerker bij DID reageerde na afloop enthousiast: “Ik heb dit gemist bij mijn vorige werkgever. Daar werd een innovatieweek op touw gezet maar geannuleerd, het werk kreeg altijd voorrang. Het valt me op dat collega’s kritisch kijken en eigenaarschap nemen om processen te verbeteren, dat vind ik heel positief. Ik kijk ernaar uit om samen te creëren!”

Conclusie

Datakwaliteit en integriteit zijn in onze branche van essentiële waarde! De laatste innovatieweek van 2022 was een succes!! Team manager Joost Kooi was aangenaam verrast over de uitkomsten: “Er zijn complexe onderwerpen beetgepakt. Ik ben hier blij mee! De eerste innovatieweek van 2023 is al gepland en we gaan nog meer multidisciplinair werken.”

Innovatief met impact

Informatie speelt een leidende rol in de ontwikkeling van mens en maatschappij. Wij zien het als onze taak binnen Veldsink Groep om de ontwikkeling van informatie en data gedreven werken binnen onze branche te bevorderen. We geven onze professionals daarom de ruimte elkaar te ontmoeten, focus aan te brengen en innovatief te zijn met impact. Vanuit onze kernwaarden onafhankelijkheid, professionaliteit en integriteit.

Wil jij samen met ons voorop lopen en ons team komen versterken? Kijk op werkenbijveldsinkgroepit.nl